Publicatie casatorie Cristea Sebastian-Florin si Boboacă Gabriela-Roxana

antet site identitate vizuala 1

 

CURSURI GRATUITE LUCRĂTOR ÎN COMERȚ - PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020.

 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE : 19.05.2021 0 18.01.2023
CONDIȚII ȘI BENEFICII PENTRU GRUPUL ȚINTĂ : 
- trebuie să aibă minim 8 clase absolvite pentru a participa la cursurile de calificare;
- trebuie să aibă minim 12 clase absolvite pentru a participa la cursurile de specializare;
- cursurile de calificare vor avea durata de 360 de ore, de aprox.60 zile (360 ore în total, câte 6 ore/zi) sau 90 de zile (360 ore în total, câte 4 ore/zi);
- cursurile de calificare vor avea durata de 60 de ore, de aprox.15 zile (60 ore în total, câte 4 ore/zi);
- cursanții vor avea asigurată o masă pe zi;
- persoanele din grupul țintă vor primi certificate de absolvire recunoascute de Ministerul Muncii .

ELIGIBILITATE 

 - Este persoană angajată (inclusiv PFA şi/sau Întreprinderi Individuale)
 - Are domiciliul într-una din regiunile Sud-Muntenia, Sud-Est, Centru și Vest
 - Are împlinită vârsta de 25 ani
 - Are vârsta sub 65 de ani
 - Are disponibilitatea de participare la activităţile proiectului (programul de consiliere profesională și tutorat, programul de formare profesională, inclusiv evaluarea și certificarea competențelor dobândite în alte contexte non-formale/informale, etc.)
 - Nu beneficiază de finanţare / dublă finanțare prin alte proiecte finanţate prin POCU 6.12, la momentul înscrierii
 - Să completeze şi să semneze angajamentul de disponibilitate faţă de activităţile proiectului
 - Nu a urmat si nu urmează alte programe de formare profesională finanţate din fonduri europene sau de la bugetul de stat pe care le va urma în cadrul acestui proiect

Pentru înscrierea în cadrul proiectului și relații suplimentare, să rugăm să contactați : telefon 0767 683393.

        Doua sunt izvoarele care atestă vechimea satului Scrioaştea:
1. Înainte de bătălia de la Călugăreni Mihai Viteazul şi-a numărat oastea pe platoul din punctul livezile – punct strategic oferind suprafaţă şi vizibilitate unei asemenea acţiuni militare. Este posibil acest lucru ca din vechiul nume Scheoastrea să derive noul nume Scrioaştea(scrie oastea).an image

2. La 23 iulie 1512-1513(?) cand Cornat , Manea şi Checea din Scheoastrea participă ca martori la hotărnicia moşiei satelor de pe valea Călmăţuiului, determina ca în anul 1533 aprilie 18 sa se intocmeasca zapis de hotărnicie a moşiei Loiava. Mai târziu gramaticul Draguşin scrie pentru domnitorul Ţării Româneşti, un act din Scheoastre, iar la 11 febr. 1569, Stan Logofăt scrie un act pentru domnitorul Alexandru Mircea tot din satul Scheostrea. La 1 martie 1705 , Şerban Ştirbei dă schitului din Dideşti denumirea de Scrioaştele , denumire cu rădacina în cuvântul Scheoastre, cuvânt foarte vechi care se pierde in limba daco-romană şi româna nou formată în urma popoarelor migratoare şi care înseamnă „cetate întărită” . În vechime satul Scheostra era o aşezare pe locul unde şi astăzi localnicii o denumesc „Scrioaştea Bătrână” spre sud-vest , inspre comuna Măldăieni în direcţia văii Bratcovului, pe un platou cu 8-10 m mai inalt faţă de cel pe care se află astăzi comuna Scrioaştea. Satul Brebina – unele din satele aparţinătoare comunei Scrioaştea- atestat de documente in secolul al 16- lea cand pe la anul 1712 se incheie un act de vânzare între Şerban Val Vistier şi Andronache Paharnic , care au cumparat niste moşii de la Dicul Spătarul feciorul lui Buicescu zis şi Papa-numele vechi al satului. Brebina este numele dat in anul 1964 atunci când regimul comunist a impus schimbarea numelor localităţilor care îşi aveau rădăcina în denumirea unor boieri sau altor obârşii neconvenabile acestui regim , iar numele acesta provine de la denumirea bălţii din apropiere care cândva era populată cu o specie de castori numiţi brebi. Satul Cucuieţi nu apare în documente decât foarte târziu , dupa anul 1700, denumire care este de fapt o poreclă a familiei care s-a aşezat pentru prima oară în acest teritoriu şi care , probabil, prezenta această malformaţie a craniului cucuiată. Satul Viile a purtat până în anul 1964 denumirea de Cioc situat în partea de nord-vest a satului Scrioaştea la o distanţă de cca. 2 km.

Primăria Scrioastea

 

Comuna Scrioastea

Judetul Teleorman

Cod postal: 147315

Telefon:     (+40) 0247 459406

Email: 

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

Trimite un mesaj catre primaria Scrioastea:

 

 

Statutul unitatii administrativ-teritoriale

Contact

Primăria Scrioastea

Judetul Teleorman

Cod postal: 147315

Telefon:      (+40) 0247 459406

Email: primariacomscrioastea @ yahoo.com

Design by ALSOFTWARE | WEBMASTER |
Copyright © 2022 ---. All Rights Reserved.

Vizitatori

Azi54
Ieri61
Saptamana54
Luna2249
Total23547