Organizarea, implementarea și menținere SCIM

Regulament acordare vouchere de vacanta

Regulament autorizare activitati comerciale

Regulament constatare si sanctionare contraventii

Regulament de salubrizare

Regulament inchiriere loc de veci

Regulament ocupare temporara domeniu public si privat

Regulament Ordine Interioara

Regulament procedura transformare amenda contraventională in prestarea unei activități în folosul comunității

Regulament stabilire procedura desfasurare sedinte CL

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local

Codul etic si de conduita al salariatilor Primariei comunei Scrioastea