Get Adobe Flash player
Contact Info
an image
Primaria Scrioastea
JUDETUL TELEORMAN
COD POSTAL 147315
Email: primariacom scrioastea@yahoo.com

Tel: (+40) 0247 459406 
Fax: (+40) 0247 459406


an image

an image

an image
 

Impozite și Taxe


Anunt colectiv privind procedura prin publicitate a actelor administrative fiscale Nr. 1292 din 22.02.2022


Recensamant populatie si locuinte 2021


Anunt inscriere in lista candidatilor pentru personalul ARA in vederea prestarii serviciilor aferente RPL2021 in teritoriu
Cerere de inscriere in lista de candidati pentru personalul ARA


Anunturi
Rezultat selectie dosare ocupare post Agent de paza
Rezultat selectie dosare concurs ocupare post Asistent medical comunitar, grad profesional debutant
Anunt concurs ASISTENT MEDICAL COMUNITAR 17.02.2022
ANUNT CONCURS RECRUTARE FUNCTIE CONTRACTUALA VACANTA DE AGENT DE PAZA - 17.02.2022
Anunt promovare in grad profesional 14.01.2022
Rezultat final examen recrutare functie vacanta de agent de paza
Rezultat proba interviu examen recrutare agent de paza 07.10.2021
Rezultat proba scrisa examen recrutare agent de paza 07.10.2021
Hotararea CLSU Scrioastea nr.5 din 27.09.2021
Hotararea nr.4 a CLSU Scrioastea
Anunt concurs 16.09.2021
Anunt selectie 07.09.2021
ANUNT CONCURS DE RECRUTARE INSPECTOR DEBUTANT, CLS I - 16.09.2021
Anunt - intalnirea de informare catateni privind lucrarile de cadastru
Anunt 15.06.2021
Anunt licitatie inchiriere bun public
Anunt concurs 25.06.2021
Proces verbal final concurs 05.05.2021
Proba scrisa agent paza 05.05.2021
Proces-verbal concurs-selectie dosare 24.04.2021
Anunt (r) inchiriere pasune Scrioastea
HCLSU SCRIOASTEA nr.3 din 14.04.2021
Anunt inchiriere pasune Scrioastea
Anunt concurs de recrutare 05.05.2021
Proces vebal raport final concurs
PV afisare+rezultate finale concursuri Agent de paza si Muncitor necalificat
Rezultat selectie dosar sef svsu
Rezultat selectie dosar sofer
Anunt rezultat selectie dosare posturi agenti de paza
Anunt rezultat selectie dosare post muncitor necalificat 1
Anunt concurs de recrutare 25.03.2021
Anunt afisare documente tehnice sect. cad nr.7,12,13,28
Anunt publicare documente tehnice sect. cad 32
Anunt publicare sector cadastral 29
Hotararea 1 din 22.10.2020 a CLSU Scrioastea
Incheierea nr.1759 din 8 octombrie 2020 - VALIDARE ALEGERE PRIMAR
Proces - verbal afisare Incheiere nr.1759 din 8 octombrie 2020
Comunicat distribuire masti de protectie
Anunt privind valabilitatea certificatelor de încadrare în grad de handicap, pe perioada starii de urgenta
Rezultat selectie dosare inscrise
Fisa post transfer la cerere
Anunt ocupare functie publica vacanta prin transfer in interesul serviciului
Rezultat selectie dosare la concursul pentru ocupare post muncitor necalificat I - 26.02.2020
Anunt concurs muncitor necalificat I - 26.02.2020
Anunt OZ
Dispozitie convocare sed ord 20.12.2019
Rezultate interviu
Rezultate finale
Rezultat proba necalificat
Rezultat proba scrisa agent de paza
ANUNT SELECTIE DOSARE CONCURS MUNCITOR NECALIFICAT I - 01.11.2019
ANUNT SELECTIE DOSARE CONCURS AGENT DE PAZA - 01.11.2019
ANUNT CONCURS AGENT DE PAZA SI MUNCITOR NECALIFICAT I - 01.11
Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului
Anunt public documente tehnice cadastru


REGULAMENTE


Organizarea, implementarea și menținere SCIM
Regulament acordare vouchere de vacanta
Regulament autorizare activitati comerciale
Regulament constatare si sanctionare contraventii
Regulament de salubrizare
Regulament inchiriere loc de veci
Regulament ocupare temporara domeniu public si privat
Regulament Ordine Interioara
Regulament procedura transformare amenda contraventională in prestarea unei activități în folosul comunității
Regulament stabilire procedura desfasurare sedinte CL
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local
Codul etic si de conduita al salariatilor Primariei comunei Scrioastea


ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII


STAT DE FUNCTII MARTIE 2022
ORGANIGRAMA MARTIE 2022
STAT DE FUNCTII IANUARIE 2022
ORGANIGRAMA - Anexa nr.2 la HCL nr.25 din 25.02.2021
STAT DE FUNCTII - Anexa nr.1 la HCL nr.25 din 24.05.2021
ORGANIGRAMA - Anexa nr.2 la HCL nr.34 din 20.07.2021
STAT DE FUNCTII - Anexa la HCL nr.67 din 28.12.2021
STAT DE FUNCTII - Anexa nr.1 la HCL nr.25 din 24.05.2021


CLSU


Anunt masuri suplimentare COVID-19 începând cu data de 05.04.2021
HCLSU SCRIOASTEA nr. 1 din 05.04.2021 masuri


REGISTRUL AGRICOL


Obligatiile persoanelor fizice si juridice cu privire la Registrul Agricol
Cerere pentru inscriere sau radiere in Registrul Agricol
Cerere registru agricol
Declaratie completare date Registru Agricol


OFERTE VANZARE TERENURI AGRICOLE


Oferta vanzare teren Vocheci Iulian si Vocheci Marioara


LEGEA 153/2017


Salarii de baza la 30 septembrie 2021
Salarii de baza la 31 martie 2021
Salarii de baza la 30 septembrie 2020
Salarii de baza la 31 martie 2020
Salarii la 31 martie 2019


AUTORIZATII


Autorizații de Construire mai 2019
Certificate Urbanism luna aprilie 2019
Certificate Urbanism luna mai 2019
Certificate Urbanism luna martie 2019


Nomenclator stradal


HCL nr.10 din 29.03.2019
HCL nr.47 dn 14.12.2018
HCL nr.40 din 24.10.2018


ALEGERI PREZIDENTIALE 2019


Dispozitie stabilire locuri speciale de afisaj electoral din comuna Scrioastea - alegeri Prezidentiale 2019
Publicatie numerotare si delimitare sectii de votare pe raza comunei Scrioastea - alegeri Prezidentiale 2019


ALEGERI


Publicatie renumerotare sectii de votare
Dispozitie stabilire locuri de afisaj electoral com.Scrioastea
Publicatie numerotare si delimitare SV com.Scrioastea
PV afisare Dispozitie stabilre locuri speciale de afisaj electo
PV afisare Publicatie delimitare si numerotare SV com


Informatii de interes public


Principii_ce_rezulta_din_jurisprudenta_CEDO