antet site identitate vizuala 1

 

CURSURI GRATUITE LUCRĂTOR ÎN COMERȚ - PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020.

 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE : 19.05.2021 0 18.01.2023
CONDIȚII ȘI BENEFICII PENTRU GRUPUL ȚINTĂ : 
- trebuie să aibă minim 8 clase absolvite pentru a participa la cursurile de calificare;
- trebuie să aibă minim 12 clase absolvite pentru a participa la cursurile de specializare;
- cursurile de calificare vor avea durata de 360 de ore, de aprox.60 zile (360 ore în total, câte 6 ore/zi) sau 90 de zile (360 ore în total, câte 4 ore/zi);
- cursurile de calificare vor avea durata de 60 de ore, de aprox.15 zile (60 ore în total, câte 4 ore/zi);
- cursanții vor avea asigurată o masă pe zi;
- persoanele din grupul țintă vor primi certificate de absolvire recunoascute de Ministerul Muncii .

ELIGIBILITATE 

 - Este persoană angajată (inclusiv PFA şi/sau Întreprinderi Individuale)
 - Are domiciliul într-una din regiunile Sud-Muntenia, Sud-Est, Centru și Vest
 - Are împlinită vârsta de 25 ani
 - Are vârsta sub 65 de ani
 - Are disponibilitatea de participare la activităţile proiectului (programul de consiliere profesională și tutorat, programul de formare profesională, inclusiv evaluarea și certificarea competențelor dobândite în alte contexte non-formale/informale, etc.)
 - Nu beneficiază de finanţare / dublă finanțare prin alte proiecte finanţate prin POCU 6.12, la momentul înscrierii
 - Să completeze şi să semneze angajamentul de disponibilitate faţă de activităţile proiectului
 - Nu a urmat si nu urmează alte programe de formare profesională finanţate din fonduri europene sau de la bugetul de stat pe care le va urma în cadrul acestui proiect

Pentru înscrierea în cadrul proiectului și relații suplimentare, să rugăm să contactați : telefon 0767 683393.

Contact

Primăria Scrioastea

Judetul Teleorman

Cod postal: 147315

Telefon:      (+40) 0247 459406

Email: primariacomscrioastea @ yahoo.com

Design by ALSOFTWARE | WEBMASTER |
Copyright © 2022 ---. All Rights Reserved.

Vizitatori

Azi13
Ieri85
Saptamana191
Luna2334
Total47264