Doua sunt izvoarele care atestă vechimea satului Scrioaştea:
1. Înainte de bătălia de la Călugăreni Mihai Viteazul şi-a numărat oastea pe platoul din punctul livezile – punct strategic oferind suprafaţă şi vizibilitate unei asemenea acţiuni militare. Este posibil acest lucru ca din vechiul nume Scheoastrea să derive noul nume Scrioaştea(scrie oastea).an image

2. La 23 iulie 1512-1513(?) cand Cornat , Manea şi Checea din Scheoastrea participă ca martori la hotărnicia moşiei satelor de pe valea Călmăţuiului, determina ca în anul 1533 aprilie 18 sa se intocmeasca zapis de hotărnicie a moşiei Loiava. Mai târziu gramaticul Draguşin scrie pentru domnitorul Ţării Româneşti, un act din Scheoastre, iar la 11 febr. 1569, Stan Logofăt scrie un act pentru domnitorul Alexandru Mircea tot din satul Scheostrea. La 1 martie 1705 , Şerban Ştirbei dă schitului din Dideşti denumirea de Scrioaştele , denumire cu rădacina în cuvântul Scheoastre, cuvânt foarte vechi care se pierde in limba daco-romană şi româna nou formată în urma popoarelor migratoare şi care înseamnă „cetate întărită” . În vechime satul Scheostra era o aşezare pe locul unde şi astăzi localnicii o denumesc „Scrioaştea Bătrână” spre sud-vest , inspre comuna Măldăieni în direcţia văii Bratcovului, pe un platou cu 8-10 m mai inalt faţă de cel pe care se află astăzi comuna Scrioaştea. Satul Brebina – unele din satele aparţinătoare comunei Scrioaştea- atestat de documente in secolul al 16- lea cand pe la anul 1712 se incheie un act de vânzare între Şerban Val Vistier şi Andronache Paharnic , care au cumparat niste moşii de la Dicul Spătarul feciorul lui Buicescu zis şi Papa-numele vechi al satului. Brebina este numele dat in anul 1964 atunci când regimul comunist a impus schimbarea numelor localităţilor care îşi aveau rădăcina în denumirea unor boieri sau altor obârşii neconvenabile acestui regim , iar numele acesta provine de la denumirea bălţii din apropiere care cândva era populată cu o specie de castori numiţi brebi. Satul Cucuieţi nu apare în documente decât foarte târziu , dupa anul 1700, denumire care este de fapt o poreclă a familiei care s-a aşezat pentru prima oară în acest teritoriu şi care , probabil, prezenta această malformaţie a craniului cucuiată. Satul Viile a purtat până în anul 1964 denumirea de Cioc situat în partea de nord-vest a satului Scrioaştea la o distanţă de cca. 2 km.